perfect world - wujudkan dunia impianmu

Perfect World mempunyai lebih dari 5,000 quest yang menunggu untuk diselesaikan. Setiap menyelesaikan suatu quest pemain akan diberikan suatu hadiah berupa EXP, gold atau item seperti senjata dan equipment yang sangat berguna. Di dalam Perfect World, terdapat beberapa macam quest untuk pemain :

  • Cultivation / Esteem Quest
  • Dragon Quest
  • Quest Pertualangan
  • Legendary Quest
  • Quest tersembunyi
  • Normal Quest
  • Dan lain lain